Bạn đã quá nhàm chán khi máy tính của mình sử dụng mãi một hình nền. bạn muốn thay đổi hình nền đẹp nhất cho máy tính của mình. Còn khác biệt hơn nữa bạn muốn tìm hình nền động cho màn hình Desktop máy tính của bạn. Rất đơn giản ngay ở bài viết dưới đây tải +9999 bộ hình nền động đẹp và mới lạ cho máy tính để bàn của bạn.

Bạn đang băn khoăn khi tải hình nền động về cho máy tính của mình thì sẽ cài đặt như thế nào? đừng lo chúng dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài hình nền động cho Desktop máy tính của các bạn:

 • Bước 1: Click phải vào ứng dụng, chọn TroubleShoot Compatibility
 • Bước 2: Chọn Troubleshoot program. Nhấn next
 • Bước 3: Chọn The program worked in earlier versions of Windows but won’t install or run now. Nhấn next
 • Bước 4: Chọn Windows 8. Nhấn next.
 • Bước 5: Nhấn vào Test the program.
 • Bước 6: Nhấn tiếp vào biết tượng bên dưới. Chọn Yes.
 • Bước 7: Thực hiện việc cài đặt như bình thường. Sau khi cài xong chọn Start 30 Day Trial để sử dụng 30 ngày miễn phí
 • Bước 8: Sau khi cài xong, vào thư mục các bạn cài đặt bật DeskscapesConfig.exe lên.
 • Bước 9: Chọn như hình bên dưới. Bấm vào Add/Remove folders để chọn thêm hoặc xóa thư mục
 • Bước 10: Nhấn vào Add để chọn thêm folders.
 • Bước 11: Chọn vào video muốn làm ảnh nền. Nhấn Apply to my desktop.

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình nền động đẹp cho máy tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình nền chuyển động mới nhất 2017

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình nền động độc lạ đẹp nhất

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính

Hình Nền Động Đẹp Cho Máy Tính